PWM Jawa Barat - Persyarikatan Muhammadiyah

 PWM Jawa Barat
.: Home > PENGURUS

Homepage

PENGURUS

PIMPINAN GERAKAN KEPANDUAN HIZBUL WATHAN

KWARTIR WILAYAH JAWA BARAT

2010 - 2015

 

PENASET

1. Drs. H. Ayat Dimyati, M.Ag

2. Prof. Dr. H. Mahmud Syafe’i, MA, M.PdI

3. Drs. H. Abdul Hadi

4. Drs. H. Hasan Syarif

5. Drs. H. Abdul Halim

6. Drs. H. M. Yamin

 

KETUA  :

Asep Djadjuli

Wakil Ketua :

1. Sudarsono

2. Nunung Susilawati

3. Ratija Bratamanggala

4. Wawan Gunawan

5. Agus Sumri

6. Wibowo Adi Putera


SEKERTARIS :

Ahmad Mustadjid

Wakil Sekertaris :

1. Budi Syamsul Sanawi

2. Zainal Arifin


BENDAHARA :

Acep Muharom T. Syam

Wakil Bendahara :

1. Evan Bagusman

2. Endang Lusianti


BIRO-BIRO

1. Biro Pendidikan dan Latihan

     Ketua :  M. Ishaq Iskandar

     Anggota  :

     Ucin Herfin

     Ferry Johari

     Fatimah Ahmad

2. Biro Organisasi

     Ketua : Endi  Mulyadi

     Anggota :

     R. Z. Mustopa

     Perwati

     Ahmad Toni Fathoni

     Titi Karniti

3. Biro Penggalian Sumber Dana

    Ketua : Supano Suhud        

    Anggota  :

    Mohammad Trio Subaja

    Titin Nurhayati

    Supandi

    Iin Mutmainah

4. Biro Sarana Prasarana

    Ketua : Agus Kundo

    Anggota :

    Anna Suningsih

    Mamat Kohimat

    Fefen Efendi

5. Biro Hubungan Antar Lembaga

    Ketua :

    Achmad Nurjanah

    Anggota :

    Andri Mahmudin

    Wiwih

    Muhammad Yunus


Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website